Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W środę 11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Luszowicach odbyły się Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Turniej ten od wielu lat wspiera działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzuje przepisy i zasady bezpiecznego poruszania się po  drogach, a także  podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tegorocznej  edycji turnieju udział wzięły 3-osobowe i 4-osobowe drużyny reprezentujące następujące placówki oświatowe: Szkołę Podstawową w Luszowicach i Szkołę Podstawową w Radgoszczy. Turniej składał się z  dwóch etapów: testu z wiedzy o ruchu drogowym (25 pytań) oraz rowerowego toru przeszkód.

         Szkoła Podstawowa w Radgoszczy wraz z oddziałami gimnazjalnymi w składzie: Noga Paulina, Zuzia Kupiec i Bartłomiej Kuta  zdobyli I miejsce i będą reprezentowali naszą szkołę  24 kwietnia 2018r. w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na szczeblu powiatowym w Nieczajnej Górnej. Organizatorem konkursu była Gmina Radgoszcz reprezentowana przez panią Renatę Klimek oraz Szkoła Podstawowa w Luszowicach wraz z panią Ulą Kutą.

Drużynę przygotowała  pani mgr Joanna Burek