Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/20 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radgoszczy.

Czwartek 25 czerwca 2020 r. Msza św. o godzinie 9.00 dla uczniów
klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Czwartek 25 czerwca 2020 r. Msza Św. o godz. 18.00 dla uczniów klas I-III.

Piątek 26 czerwca 2020 r. Spotkanie z wychowawcami i rozdanie świadectw  przy budynku Szkoły Podstawowej w Radgoszczy według planu:

 

Godzina

Plac apelowy

(z masztem)

Wejście główne

Wejście od strony boiska sportowego

8.00

Ia

Ib

IIa

9.00

IIb

IIIa

IIIb

10.00

IVa

 

Vb

11.00

Va

VIIa

VIIb

12.00

VIa

VIb

IVb

9.00

VIIIa    Sala Gimnastyczna  nr 18

10.00

VIIIb    Sala Gimnastyczna nr 1

Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną (wszyscy obowiązkowe maseczki).

 

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/20
dla Przedszkola Publicznego w Radgoszczy
.

Czwartek 25 czerwca 2020 r. Msza św. o godzinie 18.00 dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej z rodzicem.

Spotkanie z wychowawcami i rozdanie dyplomów dla przedszkolaków przy budynku Szkoły Podstawowej w Radgoszczy według planu:

Godz.17.00 –  godz.17.45 (przed Mszą Św.)

Plac apelowy

( z masztem)

Wejście główne

Wejście od strony boiska sportowego

Grupa I

P. Bożena Szwajkosz

Grupa II

 P. Ewelina Patriak

Grupa III

P. Maria Musiał

 

Godz.19.00 – godz.19.45 (po Mszy Św.)

Plac apelowy

Wejście od strony boiska sportowego

Grupa IV

P. Sylwia Jaje,
P. Lucyna Kaczmarska – Moździerz

Grupa V

P. Bogusława Witaszek

Rozdanie świadectw dla klas I-III odbędzie się 26 czerwca 2020 r. od godziny 8.00 według harmonogramu.

Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną.