HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Harmonogram zakończenia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy

 
25.06.2021 przyjazd do szkoły  autobusem rano,  jak co dzień  na godzinę 8.00
 
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w uroczystej mszy świętej o godz. 7.00, dojeżdżają we własnym zakresie.
 
 
Godzina 8:00 spotkanie z wychowawcami:
 
uczniowie klas 1-7 – w salach wychowawczych 
uczniowie klas 8 – na dużej sali gimnastycznej 
 
 
 Odwozy – powrót do domu – o godz. 9.00
 
UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD WÓJTA GMINY RADGOSZCZ odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Radgoszczy w dniu 25.06. w obecności wychowawców według harmonogramu
 
godz. 9.00 – klasy 4-6
 
godz. 9.30- klasy 7-8
 
Po rozdaniu nagród rodzice odbierają uczniów.