HIGIENISTKA W SZKOLE

Od stycznia w naszej szkole funkcjonuje Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej. Został on wyposażony z dotacji Wojewody Małopolskiego za kwotę 6 700, 00. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje  higienistka, pani Maria Kmiecik.  Urzęduje ona 3 razy w tygodniu, w swoim gabinecie, obok głównego wejścia. Nie straszne nam będą już małe omdlenia czy skaleczone palce.

Pani Marysiu, witamy na pokładzie!