II miejsce Moniki Kania w konkursie plastycznym „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Wśród prac nagrodzonych i wyróżnionych przez Komisję Konkursową znalazła się praca uczennicy naszej szkoły Moniki Kania, której praca w grupie III zajęła II miejsce. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogłoszonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju: XIX edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017  pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Głównym zadaniem konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna, poprzez sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwienie odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Celem konkursu było promowanie  wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne było skłonienie autorów do przemyśleń i skojarzeń powiązanych ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Na etapie szkolnym zorganizowany został konkurs plastyczny, w którym wzięło udział 16 uczniów. Wybrano 10 następujących prac, które zostały wysłane do etapu powiatowego:

  1. Weronika Doroż
  2. Magdalena Borek
  3. Wiktoria Wąż
  4. Bartosz Ciąbor
  5. Patrycja Dykas
  6. Monika Kania II miejsce
  7. Oliwia Zielińska
  8. Patrycja Frąc
  9. Tomasz Fijał
  10. Martyna Woźniczka

Gratuluję sukcesu wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizator szkolnego etapu C. Dworak