INFORMACJA!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy uprzejmie informuje, że od dnia 25.05.2020 szkoła w godz. 8.00-13.00 zapewni opiekę uczniom klas 1-3 Szkoły Podstawowej, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogą tej opieki zapewnić. Szkoła w tym czasie nie zapewnia dowozów. 

Celem zorganizowania właściwej opieki prosimy o telefoniczne zapisy uczniów,  do sekretariatu szkoły, pod nr 146414112 do dnia 20.05.2020 do godz. 12.00.  

Równocześnie informujemy, że realizacja podstawy programowej w dalszym ciągu będzie odbywała się w systemie zdalnym. 

 

Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Węgiel