INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że dzień 9 czerwca (tj. piątek),  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  W tym dniu Przedszkole przy ul. Kopernika pełnić będzie dyżur. Zapisy w sekretariacie bądź  telefonicznie pod nr 14 641 41 12 do 2 czerwca.

Ponadto przedszkole przyjmuje zapisy na dyżur w dniach 26.06 – 29.06 oraz sierpniowy  dyżur wakacyjny 01-31.08.2023  przyjmowane są w terminie nieprzekraczalnym
do 15 czerwca 2023.

W lipcu dyżur wakacyjny pełni Publiczne Przedszkole w Luszowicach.