INFORMACJA dot. zajęć opiekuńczych

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 roku-Prawo Oświatowe szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Zajęcia opiekuńcze są organizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.