INFORMACJA – INTENDENT SZKOLNY

Drodzy Rodzice!

W dniach: 

19.05.2020 godz 6.45 do 12.00

20.05.2020 od godz 12.00 do 16.00,

intendent szkolny p. Jolanta Rogala zbierać będzie opłaty za żywienie,  za miesiąc marzec. 

Wpłat będzie można dokonać w portierni szkoły,  wejście główne.

Prosimy o terminowe wpłaty. 

 

                                 Dyrektor szkoły

                                   Małgorzata Węgiel