INFORMACJA O DNIU WOLNYM!

PRZEDSZKOLE

Dzień 12 listopada 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Przedszkole Publiczne w Radgoszczy przy ul. Kopernika 7 pełni dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo.  

Zapisy na dyżur w sekretariacie ZSP w Radgoszczy osobiście lub telefonicznie (14 641 41 12) do dnia
05 listopada 2021 roku.

 

SZKOŁA

Dzień 12 listopada 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła Podstawowa w Radgoszczy może zapewnić opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo.  

Zapisy na dyżur w sekretariacie ZSP w Radgoszczy osobiście lub telefonicznie (14 641 41 12) do dnia
09 listopada 2021 roku.

White Information Symbol Shape on Wooden Floor Against Blue Wall with Copyspace 3D Illustration