JAK EFEKTYWNIE SIĘ UCZYĆ ?

Przez dwa dni kwietnia  (24 i 29)  bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie- Filia Dąbrowa Tarnowska, pani Agata Obara-Giera przeprowadzała z naszą młodzieżą zajęcia
z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Ich celem było rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Prowadząca wykonała z dzieciakami ćwiczenie  wzmacniające koncentrację uwagi. Wstępem do kolejnych zadań była pogadanka o funkcjonowaniu pamięci, sposobach ćwiczenia koncentracji uwagi i różnych metodach samokształcenia.

Następnie uczniowie poznali metody szybkiego zapamiętywania; m. in. grupowanie informacji, łańcuchową metodę skojarzeń i mapy myśli. Uczestnicy warsztatów pracowali aktywnie. Podczas ewaluacji przy pomocy emotikonów pozytywnie ocenili przeprowadzone zajęcia.