KANGUR MATEMATYCZNY

15 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”. Jest to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach, rozgrywany sześciu kategoriach. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 75 minut.  Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Naszą szkołę reprezentowało 48 uczniów. W kategorii Żaczek udział brało 11 uczniów klas II szkoły podstawowej, w kategorii Maluch-  20 uczniów klas III i IV szkoły podstawowej, w kategorii Beniamin – 9 uczniów klas V i VI,  zaś w kategorii Kadet 8 uczniów klas VII i II gimnazjum.
Każdy uczestnik Konkursu otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu!