KARTA ROWEROWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci od 10 roku życia, aby samodzielnie poruszać się po drodze rowerem, muszą posiadać kartę rowerową. Przed przystąpieniem do egzaminu, na swoje pierwsze uprawnienia, młodzi ludzie muszą wykazać się także niezbędnymi umiejętnościami i wiedzą podczas zajęć szkolnych m.in. z zakresu zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy czy obsługi technicznej roweru.

W maju  uczniowie klas IVa i IVb oraz uczniowie klas V-VIII, którzy w poprzednich latach nie zdali egzaminu na kartę rowerową przystąpili do egzaminu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, który składał się z 25 pytań. Następnie uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik, a więc 80% możliwych punktów do zdobycia, przystąpili do egzaminu praktycznego. Przystępujący do egzaminu praktycznego musieli sprawnie pokonać tor przeszkód i sygnalizować wykonywane manewry oraz pamiętać o obowiązujących przepisach. Nauczyciel przeprowadzający egzamin  zwracał uwagę na to, jak kierujący jednośladami radzą sobie z przeszkodami oraz w jaki sposób pokonują trasę. Podczas oceny brano też pod uwagę to, czy rowerzyści właściwie interpretują znaki drogowe oraz czy właściwie sygnalizują wykonywane manewry.

Zwracam się jednak z OGROMNĄ PROŚBĄ do rodziców: w momencie otrzymania karty bardzo proszę, aby do końca nie „wierzyć i ufać” ich umiejętnościom uczniów, którzy zdobyli kartę rowerową. Zadbajmy jako rodzice o bezpieczeństwo naszych dzieci przynajmniej na początku – starajmy się, aby Nasze dzieci zawsze jechały po drodze w kasku i z kimś dorosłym a jestem pewna, że z biegiem czasu nabędą odpowiednich umiejętności i nawyków.

Przed nami wakacje i życzę wszystkim, aby spędzić je przede wszystkim bezpiecznie – również na rowerze. Gratuluję wszystkim zdanego egzaminu, pozdrawiam i życzę bezpiecznej jazdy na rowerze.