KODEKS MŁODEGO EKOLOGA

Zadanie pn.”Kodeks Ekologa” zrealizowane zostało 25.02.2022 w grupie 5-6 latków z panią Iwoną Osak. Dzieci wysłuchały listu skierowanego do nich od Pani Ziemi, a także wywiadu Pszczółki z Panią Ziemią. Wymieniały sprawy, które martwią Ziemię, a co za tym idzie, sposoby jak można im zapobiegać. Przedszkolaki wykonały zadania, które świadczą o byciu prawdziwym Ekologiem:

– wykonanie i zapamiętanie Kodeksu Młodego Ekologa,

– układanie wirtualnych puzzli przedstawiających właściwe zachowania ekologiczne przy użyciu tablicy interaktywnej.

Wychowankowie wiedzą jak należy dbać o naszą planetę i chronić przyrodę ożywioną
i nieożywioną.