Kodeks Postaw Patriotycznych

Uczniowie klas VI  pod okiem pani Stanisławy Pawlik i pani Angeliki Antosz –Barabasz przygotowali Kodeks Postaw Patriotycznych. Pracowali podzieleni na grupy. Każda  grupa otrzymała zestaw karteczek z wypisanymi przykładowymi zachowaniami i postawami wobec  swojego państwa i narodu. zadanie polegała na oddzieleniu postaw patriotycznych od niepatriotycznych. W dalszej kolejności uczniowie mieli nadać rangę poszczególnym postawom, układając je w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Efektem pracy uczniów jest KODEKS  POSTAW PATRIOTYCZNYCH .