KODOWANIE NA DYWANIE. „MÓJ DOM MOJA MIEJSCOWOŚĆ”.

Celem zadanie było budowanie relacji w grupie, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad fair play podczas grania w grę planszową, rozwijanie umiejętności planowania, rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów.
Podczas zajęć uczniowi zbudowali na macie do kodowania grę planszową według wzoru podanego przez nauczyciela. Następnie zostali podzieleni  na dwa zespoły, każdy z zespołów dostał po jednym pionku, który należało 
postawić  na zielonych polach. Były to pola startowe. Zadaniem uczniów było dotarcie do domu, każdy zespół musiał dotrzeć do tego domu, który znajduje się w tej samej linii, co ich pionek. Pionek mógł przesuwać się po planszy po szarych polach. O ile pól przesunie się pionek, decydował rzut kostką. Uczniowie, w zespole decydowali natomiast, którędy poprowadzą swój pionek. Na planszy znajdują się pola funkcyjne: czerwony kolor oznaczał powrót na start, jeśli pionek skończy swój ruch na tym polu,  musiał rozpocząć wędrówkę od początku.  Wygrał ten zespół, który jako pierwszy dotarł do domu. Pionek może „wejść” do domu tylko wtedy, kiedy liczba oczek na kostce zaprowadzi go idealnie na to pole, jeśli będzie za duża, to traci kolejkę i próbuje szczęścia w kolejnej).