KOMUNIKAT dla RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 6-31 lipca 2020 r dyżur będzie pełniło Publiczne Przedszkole w Luszowicach, zaś w dniach 3-28 sierpnia 2020 r. Publiczne Przedszkole w Radgoszczy. 

Zapisy na wakacyjne dyżury do dnia 15 czerwca 2020 r. na formularzu, który dostępny jest na stronach internetowych placówek. 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie ZSP w Radgoszczy lub PP w Luszowicach.