KOMUNIKAT!

Od 23.12.2019 r.  do 01.01.2020 trwa przerwa świąteczna.
W tym czasie przedszkole pełni dyżur (na ul. Kopernika 7) w następujących dniach: 

23.12.2019 r

27.12.2019 r.

30.12.2019 r.

31.12.2019 r. 

Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie pobytu dzieci podczas dyżuru (oddzielnie na każdy dzień), najpóźniej do dnia 12.12.2019 r. oraz niezwłoczne dokonanie wpłaty za żywienie dzieci. 

Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie ZSP w Radgoszczy: (14) 641-41-12