KONDOLENCJE

Łącząc się w żałobie i smutku składamy najszczersze  wyrazy współczucia   p. Małgorzacie Miłkoś  i Jej Rodzinie z powodu śmierci taty,  Eugeniusza Irli. 

 

                               Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie
                                  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy