Konkurs plastyczny ZIMOWE IMPRESJE – regulamin

Wykonaj pracę plastyczną na temat ZIMY (np.  zimowy pejzaż, zwierzęta w zimie, ptaki, ludzie, zabawy zimowe, sporty, kompozycja abstrakcyjna, dekoracyjna, fantastyczna- królowa śniegu, kraina lodowa itp.)

Technika dowolna, (np.: wydzieranka, wycinanka, wydrapywanka, akwarela, plakatówka, pastel, pisak, wyklejanka różnymi materiałami- kolaż, biała kredka lub farba na niebieskiej kartce), format dowolny.

W ocenie prac będzie brany pod uwagę ciekawy pomysł, czytelny temat, dobra kompozycja obrazu, ale też oryginalna  technika wykonania.

Termin dostarczenia prac do sekretariatu szkoły:  4 lutego – poniedziałek 2019 r.  

Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie w szkole, uczniowie otrzymają uwagi pozytywne oraz upominki.

Gorąco ZAPRASZAM  do plastycznych przygód w czasie ferii.              C. Dworak