KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie!

Od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w szkole. Potrzebę spotkania należy uprzednio ustalić z nauczycielem drogą e-mailową bądź przy pomocy platformy. 

Nauczyciel także może zwrócić się do ucznia o przybycie do szkoły celem nadrobienia zaległości bądź wytłumaczenia niezrozumiałych zagadnień. 

Podczas wizyty w szkole obowiązują zasady sanitarno-epidemiologiczne (obowiązek noszenia maski, dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans).