KRAKÓW ZDOBYTY!

20 czerwca uczniowie klas 1b,2a,2bodbyli wycieczkę do Krakowa. Spacerowali Szlakiem Historycznym Krakowa, Szlakiem Legend Krakowskich: o Wawelskim Smoku, Gołębiach, Królu Kraku i Wandzie. Zwiedzili Katedrę, wyszli na wieżę z Dzwonem Zygmunta oraz odbyli  chwilę zadumy przy grobach naszych królów.  Na koniec wyprawy udali się do Ogrodu Zoologicznego, gdzie na obszarze 20 ha mieszka ponad 1300 zwierząt. To był dzień pełen wrażeń. Zmęczeni, lecz zadowoleni wrócili do Radgoszczy.