LEKCJA BIBLIOTECZNA W 5b – 10 WSKAZÓWEK DLA CZYTELNIKA

Na jedne z pierwszych zajęć języka polskiego w klasie 5b pani Agnieszka Idziak zaprosiła szkolną bibliotekarkę na lekcję biblioteczną związaną z książkami, wynikającą z rozkładu materiału w klasie piątej.

Uczniowie chętnie poddali się dyskusji na temat zalet płynących z czytania. Wspólnie ustaliliśmy jakie są powody niechęci współczesnych dzieci do czytania, a także co można zrobić by zachęcić do częstszego sięgania po książkę i czytania dla przyjemności.

Wykonaliśmy także ćwiczenia ortograficzne utrwalające poprawną pisownię autorów i tytułów przy użyciu znaku cudzysłowie.

Na koniec w ramach relaksacji piątoklasiści pokolorowali kreatywne zakładki do książek, które następnie pod okiem bibliotekarki zostały zalaminowane, by nadać im większą trwałość. Własnoręcznie wykonane zakładki mają także zachęcać uczniów do czytania.