Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

 

Drodzy Rodzice! 

Do 15 października można ubiegać się o stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Szczegóły w linku poniżej. 

 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/trwa-nabor-w-malopolskim-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji