Małopolski Konkurs na Animację Filmową „Patrzeć i być widocznym”

W październiku nasi uczniowie przystąpili do Małopolskiego Konkursu na Animację Filmową „Patrzeć i być widocznym”. Do konkursu zgłoszonych zostało 5 prac. Celem konkursu było wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jury konkursu składające się z przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie przyznali uczniowi klasy 2 b naszej szkoły Julianowi Burek wyróżnienie.  Warto podkreślić, że był to jedyny uczeń wyróżniony z powiatu dąbrowskiego.

W konkursie wzięli udział również:

Burzec Szymon 4 b

Juras Julia 6 a

Kupla Nikola 6 a

Majka Wiktor 6 b

Dykas Julia 6 b

 

16 grudnia w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatowi Julianowi Burkowi przez Małopolską Komendę Policji  z Krakowa.