MATEMATYKA PO LEKCJACH. INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W październiku rozpoczęliśmy pierwsze spotkania w ramach dodatkowych zajęć „Z matematyką na wesoło po lekcjach” – wybieraliśmy Mistrza Rachunków, a dokładniej Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Z każdej z klasy wyłoniliśmy ucznia/ uczennicę, którzy najlepiej opanowali tabliczkę mnożenia. Uczniowie klas trzecich brali dodatkowo udział w zajęciach, podczas których mogli „bawić się tabliczką mnożenia” – utrwalać ją w formie zabaw. I tak trzecioklasiści: układali okrągłe domino zamykając okrąg dobrymi wynikami mnożenia, losowali patyczki z iloczynami, mając nadzieje, że nie wybiorą patyczka z napisem KABUM, „bili tabliczkę mnożenia” łapkami na muchy, kręcili spinnerem, odgadując poprawne iloczyny i ilorazy. Było dużo zabawy, współpracy, a przy tym nie wiadomo kiedy tabliczka mnożenia sama utrwalała się w głowach uczniów.