MIKOŁAJKOWE STACJE ZADANIOWE NASZYCH UCZNIAKÓW

Metoda stacji zadaniowych uznawana jest za jedną z najciekawszych, nowoczesnych metod pracy, dających wspaniałe efekty. Sprzyja rozbudzeniu i zainteresowaniu uczniów lekcją, a zmienność zadań i sposobu ich wykonywania oraz zmiana miejsc pozytywnie wpływają na koncentrację uwagi i powodują, że wszyscy uczniowie chętnie i aktywnie pracują, wykorzystując nabytą wiedzę w praktyce i rozwijając komunikatywność.

Metoda ta daje uczniom poczucie sprawczości i przynależności do grupy oraz sprawia, że czują się oni odpowiedzialni za efekt końcowy. Uczą się również sprawdzania poprawności wykonania zadań, wyszukiwania błędów i poprawiania ich.

Z inicjatywy pani Olgi Juras przy współpracy z paniami Agnieszką Idziak i Joanną Gwóźdź wśród uczniów klas 4-8 przeprowadzone zostały na zajęciach języka polskiego Mikołajkowe Stacje Zadaniowe. Ich zakres dopasowany był do poziomu umiejętności uczniów poszczególnych klas i ćwiczył m.in.:  czytanie ze zrozumieniem, rozpoznawanie wypowiedzeń, mowę zależną i niezależną, rozpoznawanie części mowy, wyrażanie opinii, frazeologizmy, rozpoznawanie rzeczowników, określanie ich rodzaju i liczby, rozpoznawanie przymiotników, alfabet, synonimy, rodziny wyrazów, czy poprawność  przepisu na potrawę czy zaproszenia.

Stacje dostarczyły wielu wrażeń i pozwoliły sprawdzić umiejętności językowe uczniów. Dopełnieniem podróży były czerwone stroje i  mikołajkowe akcenty dekoracyjne.