MISTRZ RACHUNKU

Sprawność rachunkowa to bardzo ważna umiejętność potrzebna w życiu codziennym. Potrzebna, ale często zaniedbywana, szczególnie w okresie zdalnego nauczania. Zatem aby podnieść jej znaczenie i zmobilizować uczniów do wysiłku 11 kwietnia zorganizowano w naszej szkole konkurs, który pozwolił wyłonić MISTRZA RACHUNKÓW każdej z klas. Są to osoby wykazujące się poprawnością i szybkością w wykonywaniu działań arytmetycznych dostosowanych poziomem do swojego wieku. Zadaniem uczniów było poprawne wykonanie jak największej liczby działań. Nie było to łatwe, walka była zacięta,  a wiele wyników zbliżonych.  Tym bardziej zwycięzcom gratulujemy.

MISTRZ  RACHUNKÓW:

Klas czwartych:  Klaudia Kacała

Klas piątych:  Filip Wiercioch

Klas szóstych: Jakub Kacała

Klas siódmych: Robert  Lipiński

 

Klas ósmych: Oliwia  Machnik, Karol Lekarczyk

 

                                                                                                                              Nauczyciele matematyki