NAJWYŻSZA NA ŚWIECIE WIEŻA Z KSIĄŻEK – KWIETNIOWE SPOTKANIA BAJKOTERAPEUTYUCZNE

Uczestnicy zajęć bajkoterapeutycznych poznali historię autorki książki „Najwyższa na świecie wieża z książek” –  Bonilii Rocio. Główny bohater Jerzyk, jego zamiłowanie do książek i wyjątkowa wyobraźnia, stały się wypadkową do dyskusji na temat indywidualnych zamiłowań czytelniczych. Każdy uczestnik stworzył portret czytelnika, a także przeprowadziliśmy gimnastykę, by utrzymać własną kondycję sportową.