Narodowe czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy wraz ze szkolną biblioteką –  5 września w budynku Zespołu Szkół Publicznych zorganizowały spotkanie czytelnicze , przyłączając się tym samym  do akcji Narodowe Czytanie. Lekturze w tym roku poddana została powieść historyczna Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”. Z roku na rok radgoska społeczność coraz chętniej bierze udział w tego typu działaniach kulturalnych. Fragmenty „Quo vadis” wysłuchało 96 uczestników, a przekrój wiekowy sięgał od 95 lat  – księdza Prałata Stanisława Gawędy  po 2 latkę Zuzię Wolak.Akcję Narodowego Czytania wzbogaciły występy przygotowane przez Radgoską Grupę Teatralną i Sołectwo Radgoszcz I pod kierunkiem p. Agnieszki Idziak i p. sołtys Jolanty Motyka. Wystawione zostały 3 scenki teatralne, będące krótkimi adaptacjami powieści Sienkiewicza. Czytane teksty przeplatane były także urywkami z ekranizacji „Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Nie zabrakło także występów muzycznych w wykonaniu p. Ewy Kwiecień, p. Joanny Gwóźdź i p. Sylwii Podosek.

Spotkanie poprowadzili : p. Alicja Błocho – kierownik GBP oraz p. Andrzej Fijał – główny księgowy GZOSiP.