„Nie jestem inny” – warsztaty o tolerancji!

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Nie jestem inny”. Warsztaty prowadzili specjaliści psycholodzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Głównym celem zajęć było kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych osób, uwrażliwienie na odmienność innych postaw, unikanie nietolerancyjnych zachowa. Uczniowie realizowali te cele poprzez gry, zabawy i pracę w grupach. Zajęcia te z pewnością przyczynią się do poprawy relacji społecznych w klasie, grupie rówieśniczej i rodzinie.