Nie pal przy mnie proszę

W klasie IIa integracyjnej szkoły podstawowej pedagog szkolny zrealizował program profilaktyki antytytoniowej inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program miał  na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci miały możliwość uporządkowania swojej wiedzy na temat zdrowia, dowiedziały się o szkodliwym oddziaływaniu dymu papierosowego związanego z biernym paleniem. Wzięły także udział w konkursie plastycznym o biernym paleniu.

Wyniki konkursu „ Nie pal przy mnie, proszę”:

I miejsce – Kulpa Nikola

II miejsce – Dudek Paulina

III miejsce – Lipiński Robert

Wyróżnienie – Juras Julia

Pedagog szkolny A. Antosz – Barabasz