NIEMIECKI MA KLASĘ/ DEUTSCH HAT KLASSE

10 października 2017 roku Nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu organizowanego w ramach projektu Goethe-Institut NIEMIECKI MA KLASĘ/ DEUTSCH HAT KLASSE. Z Naszej Szkoły do Konkursu w kategorii: szkoły podstawowe klasy 4-6, został zgłoszony Zespół Konkursowy składający się z uczniów klasy 4a i klasy 6a. Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu „Niemiecki ma klasę”. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego.
Cele Konkursu to:
1) motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole,
2) motywowanie do wprowadzania zmian w Sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny,
3) motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.
Opiekunem Zespołu Konkursowego jest p. Bogumiła Bator w ścisłej współpracy z p. Sylwią Gondek. Ponieważ zdecydowana większość lekcji języka niemieckiego (oraz angielskiego) odbywa się w sali 43, to właśnie sala 43 będzie miejscem przeprowadzania Konkursu. Nasz Zespół Konkursowy mogą oczywiście wspierać rożne środowiska: inni uczniowie z Naszej Szkoły, nauczyciele innych przedmiotów, dyrekcja, rodzice i środowiska lokalne, do czego gorąco zachęcamy i zapraszamy.

Opiekunowie Zespołu Konkursowego