Nowe pomoce do nauki języka niemieckiego

Panie germanistki doczekały się pachnących nowością słowników do nauki języka niemieckiego. Uczniowie mają możliwość skorzystania zarówno na lekcji, jak i po niej, w szkolnej bibliotece z 24 tysięcy haseł, znaczeń, zwrotów i przykładów użycia w języku niemieckim, które zaoferowało nam wydawnictwo PWN.