Nowy rok szkolny 2018/2019

Dnia 3 września 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radgoszczy odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Rok szkolny rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym w Radgoszczy, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz parafii Marek Łabuz, życząc uczniom zdrowia, sił i mądrości Bożej. Na uroczystym apelu w budynku szkoły spotkali się Dyrektor Szkoły, pani Małgorzata Węgiel, wicedyrektor pani Celina Dworak, sekretarz Gminy Radgoszcz Wiesław Żurawski, przedstawiciel Rady Rodziców Teresa Kruk, nauczyciele, księża, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów. Uczniowie:  Kijak Łucja, Patrycja Kochanek, Aleksandra Lipińska, Adrian Wąż, Jakub Szeliga, Karol Zawiślak, Milena Motyka, Konrad Zawiłowicz, Szymon Seternus, Kamila Motyka, Maria Skrzek, Martyna Woźniczka Martyna, Aleksandra Lipińska, Aleksandra Potok, Weronika Kozioł i Adriana Wójcik przedstawili  montaż słowno-muzyczny witający nowy rok szkolny przygotowany przez Agnieszkę Skrzek, Barbarę Lupa i Wiesława Kwietnia.
Pani dyrektor, powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Przedstawiła nauczycieli , a także przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w nowym roku. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.