OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej w ostatnim tygodniu października uczestniczyli w warsztatach plastyczno-technicznych organizowanych przez GBP w Radgoszczy. Celem zajęć było przygotowanie wiązanek na groby żołnierskie. Podczas pracy poznawali techniki wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny oraz komponowanie stroików.

Dzieciaki z ogromnym zaangażowaniem i zapałem podjęły się pracy i nauki nad stworzeniem kwiatów tradycyjnymi metodami. Wykonane wiązanki osobiście złożyli na cmentarzu, nie zapominając także o modlitwie za zmarłych.

Starsi uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami zakupili znicze i chryzantemy, które złożyli na cmentarzu żołnierskim, a także na grobach zmarłych nauczycieli.