Ogłoszenie dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW.

W związku z dniem wolnym od zajęć edukacyjnych 2 maja 2017r., prosimy o zgłoszenie  w szkole uczniów, którym rodzice nie są w stanie w tym dniu zapewnić opieki. Gdy zaistnieje taka potrzeba szkoła zorganizuje dla zgłoszonych uczniów zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie będzie dowozów dla uczniów dojeżdżających.