„Ojczyzno ma… Tyle razy pragnęłaś wolności…”

 5. listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Od niepodległości do niepodległości” . Był on wyjątkowy, gdyż przyszło nam celebrować setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Dwadzieścioro pięcioro uczniów deklamowało wiersze związane z walkami narodowowyzwoleńczymi, biorąc udział w kolejnej „lekcji historii”. Recytatorzy dobierali repertuar zgodnie z kryteriami konkursu, brali również pod uwagę własne możliwości interpretacyjne. Wrażliwość na piękno i wagę poezji można było obserwować w mimice i słowach uczestników, a także w zainteresowaniu słuchaczy. 123 lata Polski w niewoli, sprzyjały tworzeniu wielu tekstów o charakterze patriotycznym, zagrzewających rodaków do walki, która miała na celu odzyskanie ziem, ale także przypomnienie, że chociaż Ojczyzny nie było na mapach Europy, istniała w umysłach oraz sercach Polaków. Jury w składzie: pani wicedyrektor Celina Dworak, polonistki: Maria Burzec i Agnieszka Idziak oraz pracownik administracji Katarzyna Ryba, wyłoniło zwycięzców. W Kategorii klas czwartych okazali się nimi: I m Zuzanna Sipior, II m Wiktor Majka, III m Jakub Bobek, wyróżnienie: Aleksandra Lupa, Izabela Błocho. Spośród starszych uczniów szkoły podstawowej ( IV-VI) najlepiej zaprezentowali się: I m Zuzanna Zielińska oraz Konrad Zawiłowicz, II m Paulina Kogut, III m Milena Motyka i Karol Lekarczyk, wyróżnienie: Oliwia Machnik, Oskar Lekarczyk. Uczniowie klas VII- VIII oraz III gimnazjum również deklamowali utwory, zwycięzcami zostali: I m Anna Błocho, II m Klaudia Kuta, III m Joanna Otfinowska, wyróżnienie Kinga Leżoń. Szkolne eliminacje miały na celu wyłonienie uczestników etapu powiatowego, który odbył się 8 listopada w Żdżarach. Spośród nagrodzonych uczniów, swoich sił próbowali: Zuzanna Zielińska, Konrad Zawiłowicz, Paulina Kogut, Anna Błocho, Klaudia Kuta oraz Joanna Otfinowska. Jury postanowiło nagrodzić recytację Anny Błocho oraz Zuzanny Zielińskiej drugim miejscem, Konrada Zawiłowicza trzecim, natomiast Klaudię Kutę wyróżnieniem. Wszystkim recytatorom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, natomiast laureatom gratulujemy! Agnieszka Idziak