OPŁATA ZA ŻYWIENIE

W związku z szerzącą się pandemią Covid 19 prosimy
o wpłaty za żywienie na konto do dnia 05.11.2020.

Informacje o kwocie i numer rachunku bankowego przekaże intendent szkoły pani Jolanta Rogala każdemu dziecku korzystającemu
z posiłków do dnia 30.10.2020