„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

4 lipca z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego ucznia i kolegi Dominiczka Węża. Pogrążonej w żalu Rodzinie i bliskim, szczere kondolencje składa Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi i Administracji oraz Uczniowie naszej szkoły. Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 7 lipca o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Radgoszczy.