PAMIĘCI NASZYCH PRZODKÓW

Nie tylko najmłodsi, ale także i starsi uczniowie w przededniu święta Wszystkich Świętych udali się z nauczycielami na pobliski cmentarz, aby zapalić symboliczny znicz upamiętniając poległych żołnierzy walczących o ojczyznę. Swą modlitwę odmówili także na grobach zmarłych już nauczycieli. Dzieciaki namalowały ilustracje.