PAN STOP

Uczniowie klas czwartych na zajęciach technicznych wykonywali pracę techniczną zatytułowaną „Pan Stop”.  Lekcja poprzedzona była zapoznaniem uczniów z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Zadaniem każdego z uczniów było wykonanie kukiełki, która miała prezentować najważniejsze znaki drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów. Powstały piękne prace, które prezentuje poniżej w galerii. Mamy nadzieję, że poznane przepisy umiejętnie wykorzystane zostaną w praktyce.