PATRIOTYZM WEDŁUG CZWARTOKLASISTÓW

W przededniu narodowego święta, uczniowie klas czwartych, wzięli udział w zajęciach bibliotecznych związanych z patriotyzmem. Dyskusje rozpoczęli od wysłuchania bajki edukacyjnej „ Jasiek i dziadek w krainie biało-czerwonych symboli”, by wspólnie ustalić najważniejsze symbole polskości. Uczniowie wspólnie rozwiązali wirtualną krzyżówkę, a także wykonali wykreślankę zawierającą hasła związane z ojczyzną. Na koniec popisali się niemałymi umiejętnościami wokalnymi, także w patriotycznym klimacie.