Pętla zdarzeń

Klasy I, II gimnazjum oraz klasy VI szkoły podstawowej oglądały spektakl profilaktyczny p. „Pętla zdarzeń” wystawiony w naszej szkole przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl poruszał problematykę agresji i przemocy rówieśniczej, w tym szczególnie dotkliwej i trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej, która może powodować tragiczne konsekwencje. Aktorzy weszli w szczególną interakcję z uczniami, przez co ci stali się współuczestnikami przedstawienia, odpowiadając na stawiane pytania i dzieląc się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat przemocy. Mocno wyeksponowano rolę i możliwości działania świadków przemocy, którzy swoją aktywną postawą przeciwstawiania się agresji mogą pomóc jej ofiarom. Zastanówmy się, czy brak reakcji na zjawisko przemocy nie jest milczącym przyzwoleniem na nią?

Pedagog szkolny: A. Antosz – Barabasz