Piątkowe wyjazdy drugoklasistów na basen w Dąbrowie Tarnowskiej

Od kwietnia dla uczniów klas drugich ze Szkoły Podstawowej rozpoczęły się długo oczekiwane zajęcia na basenie. Nauka pływania, poprawa ogólnej sprawności fizycznej oraz korygowanie wad postawy to główny cel, jaki przyświeca cyklicznym wyjazdom na krytą pływalnię.  Każdy wyjazd poprzedzony jest przypomnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie podróży i na basenie.  Podzieleni na dwie  grupy uczniowie przez 45 minut  pod opieką doświadczonych instruktorów oswajają się  z wodą. Wykonując różnorodne ćwiczenia w wodzie wzmacniają mięśnie i stopniowo  nabywają  umiejętności poruszania się w niej. Co tydzień, poddani intensywnej nauce pływania  uczniowie chętnie ćwiczą, słuchają instruktorów i cieszą się, że idzie im coraz lepiej. W konsekwencji uczą się nie tylko pływać, ale również wykonywać skoki do wody.  Wyjazdy dzieci na basen są możliwe dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy. Dzieci płacą za wejścia na basen i wynagrodzenie instruktorów natomiast dowóz  pokrywa w całości p. wójt za co  serdecznie dziękujemy. Opiekę nad uczniami podczas  wyjazdów  sprawują wychowawczynie obu klas p. M.Miłkoś, E.Białas i R.Małek.