PIELGRZYMKA DO STAREGO SĄCZA

W dniu 10.06.2017 roku młodzież klas III Gimnazjum z ZSP w Ragdoszczy wraz z opiekunem Ks. Bogusławem Sobusiakiem brała udział w dziękczynieniu za dar sakramentu bierzmowania na starosądeckich błoniach. Z całej diecezji tarnowskiej pod Ołtarzem Papieskim zebrało się około 2,5 tyś młodzieży. Spotkanie w Starym Sączu rozpoczęło się od wspólnego śpiewu i tańców na błoniach. Był też czas na modlitwę i wymianę świadectw. Punktem kulminacyjnym uroczystości była msza św., której przewodniczył bp Stanisław Salaterski. W swojej homilii odwołał się do słów św. Jana Pawła II, które wypowiedział 9 czerwca 1979r. Papież zachęcał wówczas młodych, aby nie gasili w sobie Ducha Świętego.