PIERWSZA POMOC W KLASIE 3b

 Klasa 3b doskonaliła swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie ćwiczyli RKO na manekinie oraz układali poszkodowanego w pozycji bocznej. Zajęcia przeprowadzone były przez panią Małgorzatę Libera przy współudziale p. Romy Małek.