PIERWSZAKI ZAINTERESOWANI MITOLOGIĄ

Podczas omawiania elementów mitologicznych na edukacji polonistycznej
z wychowawczynią p. Lucyną Kaczmarską-Moździerz pierwszoklasiści, 24 kwietnia, żywo zainteresowali się tematem. Zaproszeni na zajęcia biblioteczne wysłuchali mitu o Syzyfie, poznali znaczenie związku frazeologicznego „syzyfowa praca”, zobaczyli zbiór mitów w różnych przekładach oraz przygotowaną ekspozycję wielu publikacji jak: Słownik mitów i tradycji kultury, Mity Greckie i Rzymskie, Antologię tekstów mitologicznych, albumów związanych ze Starożytnością. Zwieńczeniem zajęć były liczne wypożyczenia mitów w wersji dla dzieci.