Piszemy listy do Turcji

Uczniowie z chęcią przystąpili do działania – pisania listów w języku niemieckim. Uczniowie musieli się w nich przedstawić, napisać o swoich zainteresowaniach. Szkołą partnerską w tym zadaniu była szkoła ze Stambułu, do której wysłaliśmy 20 listów. Szóstoklasiści odkryli, że odręczne pisanie listów to wielka frajda i z niecierpliwością wyczekiwali odpowiedzi. W odpowiedzi również otrzymaliśmy listy, które wnikliwie były analizowane. 

Otrzymaliśmy także listy uczniów ze szkoły partnerskiej ze Stambułu w Turcji zostały zaprezentowane na gazetce ściennej tak, aby inni uczniowie naszej szkoły mogli je podziwiać i poczytać. Listy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczniów.