PODRĘCZNIKOWO 2020

Z powodzeniem, 8 września szkolna biblioteka zakończyła akcję podręcznik. Rozpakowano 43 pudła z książkami.  Wprowadzono i rozdysponowano wśród uczniów 1273 podręczniki i 1464 materiały ćwiczeniowe. 

Dzięki sprawnym dostarczeniu publikacji przez wydawnictwa Nowa Era i WSiP oraz dwutygodniowej pracy bibliotecznego teamu podczas wakacji, dzieci już od pierwszych dni nauki szkolnej mogły uczyć się z podręczników. 

POWODZENIA! NIECH PODRĘCZNIKI NIOSĄ JAK NAJWIĘCEJ WIADOMOŚCI!